Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120165D. Lubiel – droga dojazdowa do gruntów rolnych".


07.09.2022 r. odbył się odbiór zadania, w którym uczestniczyli: Burmistrz Wąsosza, przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, pracownicy Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne było: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Ćwik – Popadiuk, ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko.
Wartość przebudowy: 443 415,12 zł brutto.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, Gmina Wąsosz otrzymała dotację na realizację przedmiotowej inwestycji. Kwota otrzymanej dotacji: 114 300,00 zł.

was 080922 01

was 080922 01

was 080922 01