informacja o wniosku

Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz" w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Kwota dotacji wynosi 9 950 000,00 zł.

W ramach powyższego zadania przewidziano przebudowę dróg w miejscowościach: Cieszkowice, Borowna, Czarnoborsko - Wiewierz. Ponadto zmodernizowanych zostanie kilka dróg w Wąsoszu.
Obecnie trwają prace związane z opracowaniem map projektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.
Przedmiotowe dofinansowanie pozwoli realizować kolejny etap modernizacji dróg gminnych!

Niebawem rozpoczną się prace budowlane związane z wymienionymi inwestycjami drogowymi:
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120157 D w miejscowości Chocieborowice,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 120217 D relacji Baranowice - Kowalowo na odcinku Baranowice - Czeladź Wielka,
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Świniary - Borowna.

Na powyższe zadania Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które wynosi 8 058 856,95 zł.
Wkład własny Gminy Wąsosz to 5% wartości całej inwestycji.
Termin realizacji: do dnia 15 listopada 2022 roku.