logo przetargowe

Gmina Wąsosz zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym do wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice".


Wszystkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/617636


Dnia 12.05.2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.
Na liście rankingowej projektów w ramach konkursu ''Odnowa DoInośIąskiej Wsi'' w 2022 roku znalazła się również gmina Wąsosz z zadaniem pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice", z kwotą dofinansowania: 39 962,00 zł.