W dniu 6 września 2016 roku w Wąsoszu odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego dwuoddziałowego przedszkola samorządowego przy ulicy Korczaka.

W uroczystości wzięli udział: Ewa Mańkowska – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Radni Rady Miejskiej Wąsosza, Przedstawiciel Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, osoby reprezentujące jednostki organizacyjne gminy, mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy.
Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym gościom, w szczególności Pani Wicemarszałek Ewie Mańkowskiej, firmie PROK-BUD - wykonawcy, Pani Dyrektor Przedszkola Angelice Nastyn, pracownikom przedszkola oraz pozostałym osobom zaangażowanym w jego powstanie. Podczas przemówienia Burmistrz zaznaczył, jak wielką rolę odgrywa oświata w Gminie Wąsosz.
Kolejną częścią wydarzenia było przecięcie wstęgi, które stanowiło symboliczny akt otwarcia przedszkola. Całość zakończono występami przygotowanymi przez przedszkolaków.

Gmina Wąsosz złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o finansowe wsparcie na realizację budowy, który przeszedł wstępną weryfikację, stwarzając w ten sposób szansę na obniżenie kosztów własnych przedmiotowej inwestycji.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego otwarcia.