Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wąsosz - Gola Wąsoska

Rozpoczęto przebudowę drogi lokalnej (ul. Polna), łączącej Wąsosz z Golą Wąsoską. Roboty są obecnie realizowane, a oddanie drogi do użytku planuje się na wrzesień.

Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1535 metrów. Prace wykonuje firma STRABAG Sp. Z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w trybie przetargu.
Koszt przedsięwzięcia „Przebudowa drogi lokalnej – gminnej na odcinku Wąsosz – Gola Wąsoska, gmina Wąsosz” wynosi 448 486,43 zł brutto i zostanie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.