Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina".

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna
Wartość przebudowy: 845 853,10 zł


Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Zadanie rekultywacyjne pod nazwą "WIKLINA droga dojazdowa do gruntów rolnych" zlokalizowane w powiecie górowskim, gminie Wąsosz, obrębie Wiklina.

 

was 271021 00

was 271021 00

was 271021 00

was 271021 00