przebudowywana droga

Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice".


Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas - K. Głuszko Spółka Jawna
Wartość przebudowy: 174 327,44 zł
Termin realizacji do dnia: 15 października 2021 roku.