Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Gajewczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich w dniu 10 sierpnia 2021 r. wręczyli na ręce Pawła Niedźwiedzia - Burmistrza Wąsosza promesę na kwotę 9 955 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Cieszkowice, Gmina Wąsosz”

w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w roku 2021.

 

 

was promesa 3