podpisanie dokumentów

Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo-socjalną w miejscowości Rudna Mała".

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leszek Skupin. Wartość robót wyniesie 58 028,85 zł.

Termin realizacji: do dnia 31 maja 2021 roku.

Ponadto Burmistrz Wąsosza wraz z pracownikami Referatu Budownictwa i Inwestycji, przy udziale inspektorów nadzoru przekazał Wykonawcy plac budowy.