23 marca Gmina Wąsosz zawarła umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112D Unisławice - Lubiel".

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna.

Termin realizacji: do 30 maja 2021 roku.
Wartość zadania: 105 213,36 zł.

 

was 230321 01

was 230321 02