logo konkursu

Gmina Wąsosz w związku z ogłoszonym konkursem „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego, organizowanym dla sołectw posiadających Sołecką Strategię Rozwoju Wsi, uczestniczących w inicjatywie Odnowa Dolnośląskiej Wsi, złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel”.

 

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

W ramach projektu planowane jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel.

Całkowita wartość projektu wynosi 49 909,00 zł.

Wnioskowana kwota pomocy z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 24 954,00 zł