Dzisiaj odbył się odbiór techniczny zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drozdowice Wielkie - Etap II".

 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. W odbiorze uczestniczyli: Pan Wojciech Rajewski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. o. o., Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz pracownicy Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego Wąsosza.

Wartość robót wyniosła 378 112,50 zł. Gmina Wąsosz na realizację przebudowy drogi otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego.