25 września 2020 roku został oficjalnie otwarty plac zabaw z elementami skateparku zlokalizowany przy ul. Korczaka Wąsoszu.

 

Gmina Wąsosz zrealizowała zadanie pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz”.

Wykonawcą robót była firma Weran Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość robót wyniosła 591 925,79 zł.

Gmina Wąsosz na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 303 453,00 zł.
Fundusze pozyskano w konkursie ogłoszonym przez LGD Ujście Baryczy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

fot. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu