Zakończono prace związane z zadaniem pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V".

 

Na zadanie składała sie budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przepompowni ścieków oraz odtworzenie nawierzchni.
Teren objęty zakresem prac obejmował ulice: Pocztową, Mickiewicza, Korczaka, Junaków, Krótką, Pl. Wolności, Kolejową, Św. Jana Pawła II, Narutowicza.
Całkowita wartość projektu wyniosła 4 962 897,55 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 3 016 379,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1 005 493,00 zł.
Wykonawcą prac była firma P.H.U. "ChOD-DRÓG" Andrzejewski Przemysław.