Zakończono remont świetlicy Wiklinie, polegający na wymianie pokrycia dachowego.

Wykonawcą robót była firma Usługi Blacharsko Dekarskiej Andrzej Hrycaj. Koszt wymiany pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiklina wyniósł 28 600,00 zł brutto.