Zakończono prace związane z zadaniem pn. "Ługi III etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

 

Wykonawcą prac było Konsorcjum VIAPOL Leszno Sp. z o. o. Całkowity koszt zadania wyniósł 506 041,68 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 208 950 zł