Trwają prace związane z zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V". Prace aktualnie wykonywane prowadzą do odtworzenia nawierzchni o łącznej powierzchni 5 285,50 m2.

 

Na całe zadanie składa się budowa:
- kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o średni 200 i 250 mm o łącznej długości 2 177 m,
- rurociągu kanalizacyjnego z rur PCV o średni 160 mm o łącznej długości 1 685 m,
- kanalizacji deszczowej o łącznej długości 648 m,
- odtworzenia nawierzchni o łącznej powierzchni 5 285,50 m2,
- 5 przepompowni ścieków,
- rurociągu tłocznego o łącznej długości 1 011 m,
- 48 wypustów ulicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 962 897,55 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 3 016 379,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1 005 493,00 zł.
Teren objęty zakresem projektu obejmuje ulice: Pocztową, Mickiewicza, Korczaka, Junaków, Krótką, Pl. Wolności, Kolejową, Św. Jana Pawła II, Narutowicza.