W miejscowości Drozdowice Małe trwają obecnie prace związane z rozbudową budynku gospodarczego - świetlicy.

Rozbudowa ta polega na dobudowie pomieszczenia sanitarnego i zaplecza kuchennego. Cały obiekt poddany zostanie renowacji - malowanie.
Świetlica służy mieszkańcom do organizacji spotkań, zajęć kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez okolicznościowych.
Wykonawcą robót jest Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota. Koszt rozbudowy budynku wynosi 40 000,00 zł brutto.