• Powiatowy Zarząd Dróg: 65 544 45 27
  • Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich: 65 544 17 84
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 71 334 73 00