Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 65 5443900