• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 16, tel 65 543 78 52
  • Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994