• Rokicki Ryszard, Aleksandrów Ryszard. Usługi weterynaryjne s.c. Adres: Pocztowa 15, 56-210 Wąsosz Telefon: 65 543 78 61
  • Gleń Dariusz Usługi weterynaryjne Adres: 56-210 Pobiel 57, 56-210 Telefon:609 092 737