Wystartowały zajęcia sportowe

O tym, że w „W zdrowym ciele zdrowy duch” doskonale wiedzą uczestnicy sportowych zajęć, które z dniem 1 marca br. rozpoczęły się w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu.

Zajęcia sportowe są częścią projektu pt. „ZDROWO BO SPORTOWO”, realizowanego w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” współfinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz ZPK w Wąsoszu.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i będą trwały do końca maja br., a ich głównym zamierzeniem jest osiągnięcie prawidłowego rozwoju sprawności ruchowej u dzieci. Podczas zajęć sportowych dzieci biorą udział w grach i zabawach sprawnościowych, grach zespołowych oraz ćwiczeniach z gimnastyki korekcyjnej.

Co piąte dziecko w wieku szkolnym ma problemy z nadwagą lub otyłością. Dodatkowym problemem są wady postawy, jeśli dziecko godzinami siedzi przy biurku, przed telewizorem lub komputerem, jeśli spędza mało czasu na powietrzu i unika sportów. Jest to prosta droga do rozwoju wielu chorób przewlekłych, dlatego projekt kładzie duży nacisk na aktywność fizyczną oraz prozdrowotne nawyki u dzieci.

Aktywność fizyczna wzmacnia organizm, kształtuje i usprawnia wszystkie układy, stymuluje aktywność umysłową. Jest stymulatorem życia psychicznego, „odświeża” pamięć i wpływa na wychowanie moralne, estetyczne i społeczne. Dlatego udział w projekcie „ZDROWO BO SPORTOWO” oprócz tego, że pozytywnie wpłynie na kondycję fizyczną, będzie miła olbrzymie odzwierciedlenie na osiągnięcia w nauce.

Dodatkowo oprócz zajęć sportowych od 5 kwietnia będą prowadzone zajęcia dietetyczne nt. zdrowego odżywiania, komponowania pełnowartościowych posłów, prowadzone przez specjalistę z dietetyki.

W ramach projektu zakupiono również sprzęt do ćwiczeń: maty do gimnastyki, agrafki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, skakanki oraz piłki nożne i do futsalu.

Na realizację tego przedsięwzięcia Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał w ramach konkursu granat w wysokości: 2900,00 zł.

Wartość całego zadania to 3765,00 zł.

Galeria zdjęć dostępna pod adresem zpk.wasosz.gmina.pl

ZPK