Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe

Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie działalności statutowej klubów sportowych na rok budżetowy 2017 <POBIERZ>