Dofinansowanie działalności klubów sportowych w 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Wąsosza o składaniu wniosków przez kluby sportowe o przyznanie dofinansowania na 2023 r.


Pełna treść ogłoszenia <Pobierz>

Wniosek o dofinansowanie dostępny pod adresem: https://bip.wasosz.eu/artykul/ogloszenie-burmistrza-wasosza-o-skladaniu-wnioskow-przez-kluby-sportowe-o-przyznanie-dofinansow