Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe

Wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie działalności statutowej klubów sportowych

na rok budżetowy 2021 <POBIERZ>