Narodowe Czytanie 2017
Koncert orkiestry górniczej ZG Rudna
"Dawne jest piękne"
„Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem.

Kino i grill pod gwiazdami