„Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.” – św. Jan Paweł II

Dożynki mają długą tradycję na ziemiach polskich. Są zwieńczeniem pracy rolników , a ich symbolem bochen chleba z tegorocznych zbiorów i wieniec, pełen kłosów i kwiatów. Obrzęd dziękowania za plony był praktykowany już w czasach przedchrześcijańskich. Obecnie dożynki stanowią połączenie tradycji i religii oraz zabawy. Jest to przede wszystkim dziękczynienie Bogu za dar plonów.

W tym roku dożynki Gminy Wąsosz odbyły się 12 sierpnia w Pobielu. Uroczystości z udziałem rolników, władz samorządowych - na czele z Burmistrzem Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem, zaproszonych gości i mieszkańców rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. w kościele pw. Św. Stanisława BM w Pobielu. Następnie odbyła się prezentacja wieńców oraz konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, stoisk gastronomicznych. Na scenie wystąpił grecki zespół Dimitris Zorbas. Gminną imprezę dożynkową zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem Black & White Band.

Serdecznie dziękujemy Pani Sołtys Elwirze Plichcie , Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom sołectwa Pobiel, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych Dożynek.


Galeria zdjęć