Msza św. w intencji ofiar więzień i łagrów sowieckich, zesłańców Sybiru, wieńce oraz kwiaty złożone pod obeliskiem UPAMIĘTNIAJĄCYM ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ I TRAGEDIĘ SMOLEŃSKĄ to symbole, że pamiętamy o tamtych wydarzeniach i oddajemy hołd tym, którzy pobyt na zesłaniu przepłacili śmiercią.

 W uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Sybiraka wzięli udział członkowie wąsoskiego koła Związków Sybiraków, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Przypomnijmy, że akcje deportacyjne Polaków rozpoczęły się już w lutym 1940 roku. Pierwsza deportacja objęła około 140 tysięcy osób, które trafiły na północne obszary Związku Radzieckiego. Ponad 61 tysięcy osób deportowano w kwietniu, a około 80 tysięcy w czerwcu. Wywózki prowadzono także w 1941 roku. Obecnie nadal nie wiadomo, ilu Polaków łącznie zostało zesłanych na Syberię. Historycy szacują, że może to być nawet około miliona osób. Polacy kierowani byli na przymusowe pracy w kołchozach i zakładach pracy, część trafiała do łagrów. Celem okupanta była sowietyzacja polskich ziem, a wywóz Polaków w głąb ZSRR, był jednym z elementów prowadzonej polityki. Od 1991 roku Międzynarodowy Dzień Sybiraka obchodzony jest 17 września.