Środki unijne - konkursy dla MŚP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkursy dla MŚP (schemat 1.5.1 A) .

Zaproszenie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Górowskim (II) Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie informacyjne PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „ŚRODA Z FUNDUSZAMI – WSPARCIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

LGD Ujście Baryczy

Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, chcących uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zaproszenie dla pracodawców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenia ustawiczne pracowników, które odbędzie się 09.08.2016 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.