logo pup

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy informuje

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektu nr RPDS.01.03.01-02-0012/17 realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

logo informacji

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu informuje o rekrutacji na darmowe szkolenia BHP:

info o naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje o realizowanym projekcie 1.3.1 „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” oraz zbliżającym się naborze wniosków.

informacje o wydarzeniu
przedsiębiorcy w ZPK

W Zespole Placówek Kultury lokalni przedsiębiorcy spotkali się z Burmistrzem Wąsosza Pawłem Niedźwiedziem oraz Sekretarzem Gminy Marcinem Kozińskim.