PIFE - Spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „ŚRODA Z FUNDUSZAMI – DLA MAM POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY”

Nabór wniosków - działalność gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (II)” Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki unijne - konkursy dla MŚP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkursy dla MŚP (schemat 1.5.1 A) .