Nabór wniosków - działalność gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (II)” Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania wniosków od dnia 26.10.2016r. do dnia 10.11.2016r.

W ramach tego projektu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne będące w wieku do 30 roku życia.

Osoby zainteresowane uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą pobrać wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 6 jak również ze strony internetowej http://gora.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania jednorazowych środków i naboru wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 6, telefon: 65 512 87 23 lub 65 543 36 12 wew. 39.