Środki unijne - konkursy dla MŚP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkursy dla MŚP (schemat 1.5.1 A) .


Wnioski o dotacje przyjmowane będą od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.

Ponad 66 mln zł przeznaczono na innowacyjność produktową lub procesową na poziomie przedsiębiorstwa.

Konkurs nr 1:O środki unijne mogą ubiegać się mikroprzesiębiorstwa działające na rynku do 2 lat.

Przedsiębiorcy będą mogli nabywać m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, dzięki którym wprowadzą do swojego przedsiębiorstwa innowacyjność produktową lub procesową.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 50 tys. zł Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 250 tys. zł
Poziom dofinansowania sięga 60% wydatków objętych wsparciem.

Szczegóły - przejdź


 

Konkurs nr 2: O środki unijne mogą ubiegać się MŚP, ich zgrupowania i partnerstwa (z wyłączeniem mikroprzesiębiorstw do 2 lat).

Przedsiębiorcy będą mogli nabywać m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, dzięki którym wprowadzą do swojego przedsiębiorstwa innowacyjność produktową lub procesową.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 100 tys. zł Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 4 mln zł
Poziom dofinansowania sięga 45% wydatków objętych wsparciem.

Szczegóły - przejdź