plakat informujący o ofercie

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o ofercie pożyczkowej dla MŚP z województwa dolnośląskiego.