Drukuj
logo PUP

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków na dotację dla mikro i małych przedsiębiorców, o której mowa w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID- 19 (Dz.U.2021.371 z dnia 2021.02.26 ze zm.). od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.


Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
  2. 49.39.Z, 51.10Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
  3. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

 
Wnioski można składać:

 
Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku:

 
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
 

WAŻNE!!!
Liczba dotacji, która może być przyznana przedsiębiorcy na podstawie „nowych przepisów" ulega pomniejszeniu o liczbę już wcześniej udzielonych przez PUP dotacji na podstawie Rozporządzenia RM z dn. 19 stycznia 2021r. (Dz. U. poz. 152) lub Rozporządzenia RM z dn. 26 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 371)

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://gora.praca.gov.pl/-/15050777-tarcza-antykryzysowa-9-0-nabor-wnioskow-na-dotacje-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-26-04-2021-r-31-08-2021-r-