Dolnośląski Fundusz Gospodarczy informuje

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektu nr RPDS.01.03.01-02-0012/17 realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Prezentacja - granty na usługi doradcze w Dolinie Baryczy