W Zespole Placówek Kultury lokalni przedsiębiorcy spotkali się z Burmistrzem Wąsosza Pawłem Niedźwiedziem oraz Sekretarzem Gminy Marcinem Kozińskim.

Na spotkanie przybyli przedsiębiorcy reprezentujący małe, średnie i duże zakłady. Spotkanie miało charakter zapoznawczy a jego zadaniem było zaznajomienie się władz gminy z problemami i potrzebami lokalnych firm. Udział przedstawicieli lokalnego biznesu oraz zaangażowanie w dyskusji świadczą o żywym zainteresowaniu stworzeniem nowej formy współpracy z samorządem lokalnym.

Poniżej przedstawiamy aktualne ulgi dla przedsiębiorców w gminie Wąsosz - zapraszamy do skorzystania ze wsparcia!

 

Rodzaj zwolnienia

Okres zwolnienia

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy

12 miesięcy

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy i zatrudnienie na czas nieokreślony

4 osób – 6 miesięcy dodatkowo

5-9 osób – 12 miesięcy dodatkowo

Powyżej 10 osób – 24 miesięcy dodatkowo

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo zagospodarowanych gruntów, nowo wybudowanych budynków lub ich części i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez istniejące podmioty gospodarcze spełniające przynajmniej jeden z warunków:

1. Zajęcia gruntów rolnych pod działalność gospodarczą,

2. Rozbudowę zakładu poprzez budowę nowych budynków i budowli,

3. Utworzenia miejsc pracy dla minimum 3 osób i ich zatrudnienia na czas nieokreślony.

Inwestycja o wartości minimum 50 000,00 zł

1 rok

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla istniejących podmiotów gospodarczych w przypadku zakupu nowego sprzętu, urządzeń, technologii i utworzenia i zatrudnienia minimum 5 osób na czas nieokreślony.

1 rok

Zwolnienie z podatku od nieruchomości:

1. w działalności komunalnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

2. budynki wyłączone z gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz skarbu państwa w zamian za świadczenia społeczne dla rolników,

3. budynki i grunty w działalności administracji publicznej, kulturalnej, sportowej,

4. budynki w zakresie pomocy społecznej,

5. budynki w zakresie ochrony ppoż,

6. grunty zajęte pod ogólnodostępne place zabaw dla dzieci.

Bezterminowo