logo mokroporady.pl

Fundacja Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej  bezpłatnej działalności statutowej (pożytku publicznego) - za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę - prezentuje w załączeniu materiały,  które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców.

 

Prosimy o zwrotne przekazanie ewentualnych uwag dot. załączonych materiałów oraz zasygnalizowanie innych potrzeb w tym względzie.

Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem http://www.mikroporady.pl

Dostęp do bezpłatnych porad https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta

Procedura/Regulamin w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji

 
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482