plakat informujący o wprowadzanym projekcie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2019 r., w związku z wejściem w życie projektu e-akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorcy będą przekazywać

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta