Jak założyć działalność gospodarczą

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Przed rozpoczęciem składania wniosku CEIDG-1 proszę zapoznać się z jego zawartością i instrukcją wypełniania oraz przygotować niezbędne dane (PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej).

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej i pobrać wnioski należy przejść do CEiDG

Wyjaśnienia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - pobierz plik PDF

Wnioski w formie papierowej przyjmuje Urząd Miejski Wąsosza – Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej - pok. nr 26A (parter budynku B).