Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich funkcjonują w ramach projektu „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH”, realizowanego przez województwo dolnośląskie na podstawie umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

Dolnośląskie PIFE są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Na Dolnym Śląsku funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz lokalne PIFE w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIFE:

 • organizacja konsultacji wyjazdowych na terenie całego województwa w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych;
 • informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich; 
 • konsultacje pogłębione:
  a) na etapie przygotowania wniosków - informacje o warunkach, kryteriach, procedurach przyznania dofinansowania,
  b) na etapie realizacji projektu w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
 • diagnoza potencjalnego Beneficjenta i pomoc w ustaleniu, czy pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy Europejskich,
 • PIFE udziela informacji o programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności;
 • organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych i konferencji dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów;
 • działania promujące usługi PIFE, w tym udział w targach, wystawach i imprezach plenerowych.