Kalendarium przedsiębiorcy ma za zadanie ułatwić prawidłowe wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków. Spora część z oznaczonych terminów dotyczy składania deklaracji oraz płatności podatkowych, czy też zobowiązań wobec ZUS.

 
Przejdź do kalendarium opublikowanego na stronie biznes.gov.pl