• Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994
  • Pogotowie Energetyczne - 991
  • Straż Pożarna - 998, (65) 5437 998
  • Policja - 997, 65 5437 997
  • Pogotowie Ratunkowe - 999
  • Pogotowie Gazowe - 992
  • Numer alarmowy z telefonów komórkowych - 112