Szacowanie szkód producenta rolnego

W związku z uszkodzeniem roślin w uprawach sadowniczych i rolniczych - spowodowanym wystąpieniem niedoboru wody w glebie -  Zarządzeniem Nr 193 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku została powołana komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wąsosz.

Zmiana godziny wręczenia stypendium

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że została zmieniona godzina wręczenia stypendium Burmistrza Wąsosza w dniu 21 czerwca 2018 r. z godziny 10.00 na godz. 11.00.

Informacja KRUS
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz informuje, że z dniem 16.06.2018 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz na okres 3 lat.