Szacowanie szkód producenta rolnego

 Urząd Miejski Wąsosza informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub w dziale specjalnym produkcji rolnej w związku z wystąpieniem gradu i deszczu nawalnego w 2017r.

Zgłoszenie dotyczące oszacowania strat można składać w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze nr 6 i nr 7 lub pod nr telefonu 655437850.

W załączeniu wzór wniosku o szacowanie szkód producenta rolnego wraz z załącznikami.