Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4207.60.2017.AMK

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz – etap V” <Pobierz>