Uroczystości zainaugurowano mszą św., podczas której ks. Jan Węgielski powołując się na najważniejsze ikony i symbole narodowe przedstawił Polskę jako kraj wielkich patriotów i bohaterów, gotowych za ojczyznę ponieść najwyższą cenę – własne życie.

Po mszy uczestniczy obchodów w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego Garnizonu Głogów wraz z pocztem sztandarowym 4 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego oraz Orkiestry Wojskowej z Żagania udali się pod pomnik upamiętniający zbrodnię katyńską i tragedię smoleńską. Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje reprezentujące władze samorządowe, powiatu, służb mundurowych, Kombatantów i Sybiraków oraz organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli.

Apel Pamięci odczytał mjr Arkadiusz Jackiewicz. Zwieńczeniem oficjalnej części pod obeliskiem był pokaz sztucznych ogni, który po salwie honorowej Kompanii Honorowej rozjaśnił niebo nad wąsoskim rynkiem. Następnie uczestniczy w przemarszu ulicami miasta udali się do Domu Kultury, gdzie odbyła się kolejna część obchodów.

W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele służb mundurowych: ppłk Piotr Mielniczuk – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie, mjr Robert Boguszewski – Dowódca Garnizonu Głogów, mjr Arkadiusz Jackiewicz, kpt. Jarosław Żeglarski – szef Wydziału Rekrutacji WKU w Głogowie, podkom. Krzysztof Cichla – Powiatowy Komendant Policji w Górze, asp. Julian Całko – kierownik Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu, Piotr Wołowicz Starosta Górowski, Adam Sperzyński – Starosta Rawicki oraz mieszkańcy miasta i gminy.

W części artystycznej w programie patriotycznym wystąpiła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu oraz zespół wokalny działający pod patronatem Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Głogowie.