Szkolenie i konkurs dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, w imieniu którego działa Placówka Terenowa w Górze wraz z Państwową Inspekcją Pracy w Legnicy serdecznie zapraszają na szkolenie i konkurs dla rolników:


 

Miejscowość: Lubiel
Data: 18-11-2016
Godz.: 10:00
Miejsce: świetlica wiejska

Tematy omawiane na szkoleniu:

  • zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym ,
  • upadki w gospodarstwie rolnym – to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych,
  • omówienie podstawowych problemów związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników (ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku z późniejszymi zmianami)

Sprawdzeniem nabytej wiedzy na szkoleniu będzie test. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, ufundowane przez OR RUS we Wrocławiu.

Kierownik PT KRUS w Górze
mgr Anna Kolibek