Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Górze do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych